نما یندگی ، پخش به شهرستان
شرکت مبلمان و دکوراسیون داخلی مدکو در شهرستانها اقدام به پذیرش عاملیت فعال فروش مینماید .بنابراین از متقاضیان درخواست میشود رزومه کامل کاری و درخواست نمایندگی خودرا به ایمیل m.talamkhani@yahoo.com ارسال و یا با شماره 09124508868 تماس حاصل نمایید . 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به MoDECO فروشگاه مبلمان و دکوراسیون می باشد.