جلسه شورای برنامه ریزی دروس مرکز آموزشی علمی-کاربردی انجمن مبل ایران
این جلسه با حضور آقای دکتر فاضل لاریجانی رئیس مرکز وآقای مهندس جمالزاده، معاون محترم مدیر برنامه ریزی درسی دانشگـاه جامع علمی- کاربردی و آقای مهندس اعتماد نماینده وزارت صنایع و نمایندگـان صنوف درودگری، رنگ کـاری، رویه کوبی و

این جلسه با حضور آقای دکتر فاضل لاریجانی رئیس مرکز وآقای مهندس جمالزاده، معاون محترم مدیر برنامه ریزی درسی دانشگـاه جامع علمی- کاربردی و آقای مهندس اعتماد نماینده وزارت صنایع و نمایندگـان صنوف درودگری، رنگ کـاری، رویه کوبی و معرق کاری و اعضای انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون و اعضای هیات علمی این مرکز برگزار شد: در این جلسه آقای دکتر فاضل لاریجانی ریاست محترم مرکز ضمن تشکر از تشریف فرمایی حاضران جلسه با توجه به نامگذاری سال جاری و تأکید بر تولید ملی مطرح کردند: این مرکز آموزشی با هدف ارتقاء و کارآمدی نیروی انسانی و رونق تولید در این بخش از صنعت و تربیت افراد واجد شرایط در چارچوب نظام مهارتی مصوب و بهره گیری از خلاقیت و نبوغ کارورزان در عرصه هنر-صنعت مبلمان است. رکن اساسی این صنعت، نیروی انسانی متخصص است.اگر بخواهیم تولید توسعه پیدا کند آموزش یکی از ارکان آن است. می خواهیم دانش آموختگان به صورت عملی آموخته های علمی و تئوری خود را در تعامل با استادکاران و تولیدکنندگان این صنعت تجربه کنند. هدف شورای برنامه ریزی دروس این مرکز از این جلسه طراحی و توسعه رشته های مورد نیاز دست اندرکاران در این بخش از صنعت است.در این راستا باید از تجارب سایر کشورها استفاده نمائیم که اقدامات لازم در این خصوص در دست انجام است.

همچنین در این جلسه به بررسی 5 تک پودمان پیشنهادی پرداخته شد و متن پودمان­های درودگری، رنگ کاری، رویه کوبی و معرق کاری پس از اعمال نقطه نظر صاحب نظران حاضر در جلسه اصلاح و جمع بندی نهایی صورت گرفت. در این جلسه مقرر شد نسخه اصلاح شده پودمان های مذکور برای تصویب نهایی به دانشگاه جامع علمی-کاربردی ارسال شود. در پایان این جلسه قرار شد سایر نیازهای آموزشی این صنعت در قالب رشته های جدید یا به صورت تک پودمان به دانشگاه جامع-علمی کاربردی اعلام شود.

۸ آبان ۱۳۹۲ ۱۲:۵۳
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به MoDECO فروشگاه مبلمان و دکوراسیون می باشد.